Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Tiêu chuẩn kết cấu công trình


TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT: 

TCVN 9360:2012 Qui trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao độ hình học. 

TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng. 

TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá. 

TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung. 

TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trăc địa công trình. 

TCVN 9400:2012 Nhà và công trình dạng tháp – Xác định ngang bằng phương pháp trăc địa. 

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: 

TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông. 

TCVN 8828:2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. 

TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, Khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 9034:2012 Vữa bê tông chịu axít. 

TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận. 

TCVN 9116:2012 Cống hộp bêtông cốt thép. 

TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát. 

TCVN 9204:2012 Vữa xi măng khô trộn sẵn không co. 

TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bêtông và vữa. 

TCVN 9256:2012 Lập hồ sơ kỹ thuật – Từ vựng – Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật – Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ. 

TCVN 9259:2012 Dung sai trong xây dựng công trình – (ISO 443-1:1979) Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 9260:2012 Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch giới hạng. 

TCVN 9261:2012 Xây dựng công trình – Dung sai – (ISO 1803:1997) Cách thể hiện độ chính xác kích thước.. 

TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì. 

TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm. 

TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. 

TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. 

TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán. 

TCVN 9386-1:2012 Thiết kế công trình chịu tác động đất – 

Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với kết cấu nhà. 

TCVN 9386-2:2012 Thiết kế công trình chịu động đất – 

Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật. 

TCVN 9391:2012 Lưới thép hàn dung trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu. 

TCVN 9403:2012 Gia cố đất nền yếu – Phương pháp trụ đất xi năng. 

TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng – Phân loại. 

TCVN 5017-1:2012 Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng (ISO 857-1:1998) 

Phần 1: Các quá trình hàn kim loại. 

TCVN 5017-2:2012 Hàn và các quá trình liên quan – Từ vựng (ISO 857-2:1998) 

Phần 2: Các quá trình vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan. 

TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU: 

TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu. 

TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu. 

TCVN 9262-1:2012 Dung sai trong xây dựng công trình – (ISO 7976:1989) Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình 

Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo. 

TCVN 9264-2:2012 Dung sai trong xây dựng công trình – (ISO 7976:1989) Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình 

Phần 2: Vị trí các điểm đo. 

TCVN 9259-8:2012 Dung sai trong xây dựng công trình – (ISO 3443-8:1989) 

Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công. 

TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bêtông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu. 

TCVN 9342:2012 Công trình bêtông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt – Thi công và nghiệm thu. 

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu. 

TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công. 

TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn – Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép. 

TCVN 9377:2012 Trát đá trang trí – Thi công và nghiệm thu. 

TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. 

Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng 

TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và ngiệm thu. 

Phần 2: Công tác trát trong xây dựng. 

TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. 

Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng. 

TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật sử dụng dàn giáo treo. 

TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu. 

TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu. 

TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu. 

TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM: 

TCVN 6287:1997 Thép thanh cốt bê tông – Thử uốn và uốn lại (ISO 10065:1990) không hoàn toàn. 

TCVN 9153:2012 Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí ngiệm mẫu đất. 

TCVN 9334:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy. 

TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh. 

TCVN 9347:2012 Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt. 

TCVN 9348:2012 Bê tông cốt thép – Phương pháp điện kế kiển tra khả năng cốt thép bị ăn mòn. 

TCVN 9352:2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh. 

TCVN 9356:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông. 

TCVN 9357:2012 Bêtông nặng – Đánh giá chất lượng bêtông – Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm. 

TCVN 9360:2012 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học. 

TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà. 

TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang. 

TCVN 9393:2012 Cọc – Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục. 

TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi – Xác đinh tính đồng nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm. 

TCVN 9397:2012 Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ.
Lê Đức Thương - Hotline:0913.81.0905. Được tạo bởi Blogger.

© 2011 Lê Đức Thương, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena